Analýza dopadu workshopů sexuální a vztahové výchovy
Analýza dopadu workshopů sexuální a vztahové výchovy — grafická úprava výzkumné zprávy, obálka a sazba pro Socionaut. Výsledky bezmála ročního kombinovaného výzkumu na českých základních a středních školách shrnuje poměrně rozsáhlá brožura v jednoduché černobílé úpravě, jen zřídka narušené růžovými akcenty.
klient: Socionaut
práce: grafický design, ilustrace, publikace, sazba
písmo: Modern Gothic
rok: 2023