Adam David (1997) — multidisciplinární grafický designér a ilustrátor, žijící a pracující v Praze na Žižkově.

vybraní klienti a dlouhodobé spolupráce:
Akademie múzických umění v Praze
Architectural Institute in Prague

Centrum současného umění DOX

Danse– og Teatersentrum
EEA and Norway Grants
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury České republiky
Národní galerie Praha
nakladatelství Herrmann a synové
nakladatelství Práh
Národní muzeum

Prague City University
Pražské kreativní centrum
Socionaut
Ústav pro studium totalitních režimů
Visegrad Fund