ASambláž
Vizuální styl nově vzniklého antropologického spolku — „Splétat se v asambláže znamená zůstávat v pohybu setrvalého stávání se, hledání nových propojení, z nichž teprve vyvstávají stabilní jsoucna.“

Logotyp navazuje na Latourovu aktérskou rozplizlost a vychází z abstraktní typografie — tekutost, pohyblivost a proměnlivost naznačuje staticky, skrze morfování jednotlivých liter, které jsou sami o sobě zbaveny ostrých tahů i jasně vytyčených hranic. Deformace písmen evokuje pohled na prosvícenou vodní hladinu nebo pokřivenou fotokopii, litery s nejvýraznějším řezem zároveň odkazují na formu organizace.
klient: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
práce: grafický design, logo, název, vizuální styl
písmo: autorské

rok: 2022