Jan Palach: Naše svědomí
Vizuální styl vzpomínkových akcí k padesátému výročí upálení Jana Palacha. Velmi tučnou kresebnou variantu titulkového písma v rudé barvě doplňuje Palachův upřený profil.
klient: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
práce: grafický design, ilustrace, logo, plakát, vizuální styl
písma: Maax, Stout

rok: 2019