Japanese Performing Arts in Norway​​​​​​​
Vizuální styl série živě vysílaných představení a online konferencí Danse– og Teatersentrum, tematizujících odkaz japonského scénického umění v Norsku. Bubliny, jevištní reflektory, okuláry dalekohledu, durkheimovská efervescence, metafora Niššóki — to vše ve velmi předvídatelné barevnosti.
klient: Danse– og Teatersentrum
práce: grafický design, plakát, vizuální styl
písma: Eiko, Neue Haas Unica

rok: 2021