studentský festival Katolické teologické fakulty
Plakát multižánrového studentského festivalu Katolické teologické fakulty rozzářily mrkající oči a našpulené pusy — malé, rozverné Summer of Love v dejvickém kulturním centru.
klient: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
práce: grafický design, ilustrace, logo, plakát, vizuální styl
písma: FK Grotesk, Neue Haas Unica

rok: 2020