Pociť Pelc-Tyrolku!
Grafický návrh, obálka a sazba výzkumné zprávy z pocitového mapování okolí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a koleje 17. listopadu. Součástí festivalu Zabydli džungli byl triptych „pocitových map“ trojmezí městských částí Troja, Praha 7 a Praha 8. Analýza nyní vychází v komplementární brožuře, na jejíž obálku se nenápadně „propsaly“ výroky respondentů.
klient: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
práce: grafický design, ilustrace, publikace, sazba
písma: Option, Rhetorik Serif
rok: 2023
F: © Vladimír Šigut / Více fotografií brzy.