Program Kultura 2023
Hypnotická typografie na „plakátu v plakátu“ — grantová kampaň na podporu kulturních a uměleckých projektů navazuje na experimenty předchozích ročníků ultrakondenzovaným akcidenčním písmem a textovým pásem roztaženým přes formát.
klient: EEA Grants​​​​​​​, Ministerstvo kultury České republiky​​​​​​​
práce: grafický design, plakát, vizuální styl
písma: Option, Reflex
(upravené)
rok: 2023