sídliště Invalidovna: průzkum pro koordinační studii
Průzkum pro koordinační studii s regulačními prvky na sídlišti Invalidovna — grafická úprava výzkumné zprávy, obálka, sazba a ilustrace pro Socionaut. Změť náčrtků a map, lehce prostopášná úprava a impozantní „nástěnkové“ písmo Jána Filípka.
klient: Socionaut, Městská část Praha 8
práce: grafický design, ilustrace, publikace, sazba
písma: Joe182, Komu, Matter

rok: 2023
Více fotografií brzy.